Yhteystiedot

Postiosoite: Kevätniitynkuja 10 C 11, 36110 Ruutana
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 60 A (5. kerros), 33100 Tampere.
Sähköposti: kaisa.kelloniemi@gmail.com
Puhelinnumero: 040 7376 237

Y-tunnus: 2011049-3

Ajanvaraus: vello.fi/kaisakelloniemi

Tietosuojaseloste /Kaisa Kelloniemi T:mi (Henkilötietolaki 523/1999, 10§)

 1. Rekisterinpitäjä: Kaisa Kelloniemi T:mi
 2. Rekisteröidyt: entiset ja nykyiset asiakkaat
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus: asiakassuhteen hoitaminen (laskutus ja tiedotus) rekisteröityjen suostumuksella
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot: Yhteystiedot (Nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) ja asiakastiedot (tiedot ostetuista tuotteista/palveluista). Alaikäisen asiakkaan ikä ja vanhempien suostumus tarkistetaan. Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja on sähköpostikirjeenvaihto ja tekstiviestit, joilla opetuksen yksityiskohdista ja ajanvarauksista sovitaan.
 5. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen laulunopetus@kaisakelloniemi.com, puhelimitse 040 7376237 tai käymällä laulukoulun käyntiosoitteessa Yliopistonkatu 60 A tai postitse osoitteeseen Kevätniitynkuja 10 C 11, 36110 Ruutana.
  1. Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
  2. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot
  3. Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  4. Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
  5. Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§ ) määritelyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Näinollen kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei vida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Tarpeettomat ja vanhat asiakastiedot tuhotaan asianmukaisesti.
  6. Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan käsiteltyä.
  8. Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (yleensä puhelimitse tai sähköpostitse).
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kaisa Kelloniemi T:men ulkopuolelle.
 8. Käsittelyn kesto: Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistallemme (sähköpostilista) rekisteröity voi milloin tahansa pyytää poistamaan tietonsa listalta.
 9. Henkilötietojen käsittelijät: Kaisa Kelloniemi, kirjanpitotietoja käsittelee tilitoimisto Gylling Accounting (Tampere).
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi: Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
 12. Rekisterin suojaus: Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, säännöllisesti vaihdettavin salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Kaisa Kelloniemi sitoutuu huolehtimaan omista teknisistä laitteistaan mahdollisimman huolellisesti , jotta tiedot eivät pääse väärin käsiin.

Katso myös

Vokaaliyhtye Lumous
 – Keskiajan ja renessassin musiikkia viiden laulajan kokoonpanolla

Lauluyhtye Passion Ensemble
 – Renessassin ja barokin ajan musiikki a cappella

Tampereen vanhan musiikin ystävät
– Yhdistys edistää vanhan musiikin ja historiallisen tanssin tunnettuvuutta Tampereella ja Pirkanmaalla ja tavoittaa ja tuoda yhteen vanhan musiikin ammattilaisia, harrastajia, rakastajia ja nimensä mukaisesti ystäviä.