Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä


Kaisa Kelloniemi Tmi
Y-tunnus: 2011049-3
Osoite: Kevätniitynkuja 10 C 11
Postinumero: 36110
Postitoimipaikka: Ruutana
Puhelinnumero: 0407376237
Sähköpostiosoite: kaisa.kelloniemi@gmail.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö


Yritys: Kaisa Kelloniemi Tmi
Nimi: Kaisa Kelloniemi
Osoite: Kevätniitynkuja 10 C 11
Postinumero: 36110
Postitoimipaikka: Ruutana
Puhelinnumero: 0407376237 Sähköposti: kaisa.kelloniemi@gmail.comTietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Yritys: Kaisa Kelloniemi Tmi
Nimi: Kaisa Kelloniemi
Osoite: Kevätniitynkuja 10 C 11
Postinumero: 36110
Postitoimipaikka: Ruutana
Puhelinnumero: 0407376237
Sähköposti: kaisa.kelloniemi@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus


Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen,
asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan
suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi/ henkilön nimi
Y-Tunnus, yrityksen ollessa kyseessä
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Henkilötunnus, käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan
asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön
panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa
rajoissa (esim. ytj.fi).
Tietoja kerätään myös Google Analytics –
analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista
palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookies – toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa Internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan
usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme
sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että
voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla,
useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästentoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksienkautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja
tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän
palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai
vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös
oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö.